Wysokowydajna
produkcja zbożowa
 

Nasza Specjalizacja

Baza rolna Stepok,
o powierzchni 36 tys. m2
 

Technologia

Uprawa na dobrej
jakości czarnoziemach
 

Produkty

Doświadczona polska
kadra zarządzająca
 

Zespół

Zespół

Od samego początku działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest w oparciu o współpracę z polską kadrą zarządzającą.

Wraz z rozwojem Spółki zmieniała się struktura i wielkość zatrudnienia pracowników administracji i pracowników związanych bezpośrednio z produkcją. Na początku naszej działalności w roku 2007 maksymalna liczba wszystkich pracowników wynosiła ponad 250 osób, przy częściowej produkcji warzywnej, obecnie wynosi ona 60 pracowników.


Dzięki wprowadzonemu systemowi zatrudniania pracowników racjonalizujemy i dopasowujemy efektywność pracy wraz z jej wynagrodzeniem.

Wprowadzone zmiany organizacyjne dotyczyły również wprowadzeniu ładu korporacyjnego odpowiadającego standardom obowiązujacym w Grupie Kapitałowej Norblin.

Zespół

Copyright © ROL-POL 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.