Wysokowydajna
produkcja zbożowa

Nasza Specjalizacja

Baza rolna Stepok,
o powierzchni 36 tys. m2

Technologia

Uprawa na dobrej
jakości czarnoziemach

Produkty

Doświadczona polska
kadra zarządzająca

Zespół

Nasza specjalizacja

Dzięki przeprowadzonym pracom rekultywacyjnym oraz stosowanym materiałom obejmującym między innymi nawozy i środki ochrony roślin Spółka specjalizuje się w wysokowydajnej produkcji zbożowej.

Częściowe przechodzenie na system uprawy bezpośredniej „no-till” pozwala Spółce podnosić efektywność produkcji, a co za tym idzie ROL POL zarówno na runku lokalnym jak również w sprzedaży do ogólnokrajowych odbiorców postrzegany jest jako uznany producent zbóż.

Oprócz możliwości uprawy własnych gruntów, Spółka dzięki wyposażeniu w nowoczesny i wysokowydajny sprzęt rolny, może świadczyć usługi związane z uprawami rolnymi na dodatkowym areale.

Nasza Specjalizacja

Copyright © ROL-POL 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.